Publicatie in de Fysiopraxis: ShoulderCommunity verenigt onderwijs, onderzoek en beroepspraktijk.

ShoulderCommunity verenigt onderwijs, onderzoek en beroepspraktijk.

In de Fysiopraxis van Oktober 2016 (jaargang 25, nr 8) staat het film-based-peer-assessment van Jacqueline Stoel op de cover. De ShoulderCommunity komt op die wijze mooi  in beeld.

Het artikel, geschreven door Dorien Ginsel, Henri Kiers, en Cindy Veenhof,  beschrijft de ShoulderCommunity: Een innovatief concept dat het lerend vermogen van zorgprofessionals (interprofessioneel) aanspreekt, en kenniscirculatie en kenniscreatie tot stand brengt. De wijze waarop de CoP van de ShoulderCommunity is ingericht kan naar als inspiratie dienen voor andere CoP’s binnen de zorg. In het artikel worden onder andere de sleutelelementen voor het slagen van een Community of Practice beschreven en worden de ervaringen van deelnemers weergeven. cover-fysiopraxis-oktober-2016

De Commissie Kaljouw stelt in haar advies ‘Naar nieuwe zorg en zorgberoepen’ (2015) dat de veranderende zorgvraag in combinatie met maatschappelijke en technologische ontwikkelingen nieuwe eisen stelt aan het handelen van professionals. Er is daarom behoefte aan innovatieve zorgconcepten waarbij professionals in nauwe samenwerking met onderwijs- en kennisinstituten worden uitgedaagd om te anticiperen op deze veranderingen. In dit artikel wordt een best practice beschreven van een dergelijk zorgconcept, de ShoulderCommunity.

De ShoulderCommunity richt zich primair op het verbeteren van de kwaliteit en de kosteneffectiviteit van de zorg voor patiënten met schouderklachten. Schouderklachten staan op de derde plaats in de top 10 van gezondheidsproblemen waarmee patiënten de fysiotherapeut consulteren. Patiënten met schouderklachten ontvangen gemiddeld de meeste fysiotherapeutische behandelingen per behandelepisode. 

De ShoulderCommunity is in 2013 opgericht door het Instituut voor Bewegingsstudies van de Hogeschool Utrecht in samenwerking met Bergman Clinics, kliniek voor bewegingszorg, te Naarden. ……

Het gehele artikel is via de volgende link te lezen: shouldercommunity-verenigt-onderwijs-onderzoek-en-beroepspraktijk-fysiopraxis-oktober-2016-jaargang-25-nr-8

 

Next Post Previous Post

Your email address will not be published.

Hogeschool Utrecht
Instituut voor Bewegingsstudies
Heidelberglaan 7
3584 CS Utrecht

info@shouldercommunity.nl