Het Instituut voor Bewegingsstudies organiseert voor belangstellenden, al dan niet verbonden aan de opleidingen Fysiotherapie, Oefentherapie Cesar en master Fysiotherapie, in 2018 wederom het IBS Congres. Dit keer is het thema ‘Kwaliteit in bewegen’. Het congres vindt plaats op…

Hogeschool Utrecht
Instituut voor Bewegingsstudies
Heidelberglaan 7
3584 CS Utrecht

info@shouldercommunity.nl