Community meetings

Community meetings: face-to-face én online!
De leden van de Community of Practice komen frequent bij elkaar op de HU University of Applied Sciences. In deze bijeenkomsten worden de leden gestimuleerd om hun kennis en kunde rondom de patiënt met complexe schouderklachten interprofessioneel te delen en om wetenschap in een klinisch relevant perspectief te plaatsen. De community members worden hierbij gefaciliteerd door een digitale leeromgeving en een webbased-community. Op deze wijze kunnen de community members hun expertise continu doorontwikkelen.

foto wieger geknipt

Handelen verbeteren door peerreview-systematiek

In de CoP wordt gewerkt vanuit de gedachte dat leren een sociaal proces is en dat kennis bovendien context specifiek is. In de bijeenkomsten wordt dit onder andere vormgegeven door in 2 uur tijd  enerzijds een klinisch/wetenschappelijk vraagstuk voor te leggen en te bediscussieren en anderzijds onder begeleiding van supervisoren op het eigen handelen bij klinische dilemma’s te reflecteren. Bij dat laatste wordt gebruik gemaakt van zogenaamde ‘peerreview-systematiek’. ‘Peerreview’ is “een continue, systematische en kritische reflectie door een aantal zorgverleners op hun eigen prestaties én de prestaties van hun collega’s, met als doel het tot stand brengen van continue verbetering van de kwaliteit van de zorg” (Grol 1994). In de CoP-bijeenkomsten wordt dit peerassessment gedaan met behulp van  filmbeelden; één van de leden stelt een leervraag, toont daarbij gefilmd materiaal uit zijn klinische setting en laat op die manier zijn eigen klinisch handelen door de overige community members van feedback voorzien. Hieronder zie je een voorbeeld van zo’n film-based-peerassessment.

 

Hogeschool Utrecht
Instituut voor Bewegingsstudies
Heidelberglaan 7
3584 CS Utrecht

info@shouldercommunity.nl