Bent u collega?

Opiniërend intercollegiaal consult

Heeft u een klinisch vraagstuk en wilt hierover met het team van de HU Schouder Clinic sparren? Neem dan contact met ons op via poli.vanderlist@bergmanclinics.nl om een afspraak voor u en uw cliënt te maken op onze intercollegiale donderdagmiddag-poli. U wordt van harte uitgenodigd om het consult bij te wonen. Zo kunnen wij gezamenlijk uw consultvraag meenemen in het klinisch redeneerproces en tot een advies op maat komen.

Voorwaarden

Indien u een directe relatie* van de HU bent en u, of een afgevaardigde collega, woont het consult bij, dan zijn er voor uw cliënt géén kosten aan het opiniërende consult verbonden. Vermeld in dit geval dan expliciet in de e-mail wat uw relatie is.

Op het moment dat aanvullend onderzoek, zoals een Röntgenfoto of een MRI-scan, noodzakelijk is, dan wordt in overleg met u en uw cliënt de mogelijkheid geboden om de casus in een regulier behandeltraject van Bergman Clinics op te nemen. De daaruit volgende kosten worden bij uw cliënt in rekening gebracht.

Voor alle overige zorgverleners die van de HU Schouder Clinic diensten gebruik willen maken, worden bij de cliënt reguliere kosten voor een consult orthopedie in rekening gebracht.

Zie hiervoor ook: https://www.bergmanclinics.nl/zorgverzekeraars-informatie

Uiteraard kunt u ook een cliënt insturen zónder het consult bij te wonen. Stuurt u dan een e-mail naar poli.vanderlist@bergmanclinics.nl met daarin de contactreden van uw cliënt vermeld. Op basis hiervan wordt besloten welk consult het meest geschikt is. Wij dragen zorg voor een terugkoppeling van onze bevindingen en een voorgesteld behandelbeleid.  Ook in dit geval worden reguliere consultkosten bij de cliënt in rekening gebracht. De overdracht vindt in de regel via de beveiligde omgeving van siilo plaats.

*stagebegeleiders, studenten bachelor – of masteropleiding fysiotherapie, cursisten contractonderwijs gedurende de cursusperiode

Hogeschool Utrecht
Instituut voor Bewegingsstudies
Heidelberglaan 7
3584 CS Utrecht

info@shouldercommunity.nl